Wake tijdssloten vullen
Dagwake vullen
Wat doet Harry?
Wat doet Harry om de dag sloten te vullen?

Zorgen dat iedere dag van s'ochtends 8.00 tot s'avonds 20.00 tjidsloten van 3 uur zijn gevulld
Nachtwake vullen
Wat doet Rozemarijn?
Wat doet Rozemarijn om de nacht sloten te vullen?

Zorgen dat iedere nacht van s'oavonds 20.00 tot s'ochtends 8.00 tjidsloten van 2 uur zijn gevulld
Wake promotie
filmpje maken
adopters
contact
?
supporters
?
?
Nog te schrijven door Klimaat Coalitie?

"Dit filmpje legt uit hoe je kunt waken. Voor het klimaat en bij het Catshuis."?
Scouting Nederland
betrekken
supporters
Dina
Contactpersoon en motivator zijn voor de wake naar scouting Nederland. Zij hebben vergelijkbare waarden en heel veel groepen met jongeren voor wie de directe toekomst een groot deel van hun leven beslaat..
Te omschrijven door Rozemarijn, Dina, Harry?
Er zijn nu:
13
initiatieven
En:
5
commitments
Zorg rollen
Self-regulating Teams
Believer
supporters
Rozemarijn?
Dina
Harry?
Wim?
Contactpersoon zijn voor alle ideeën voor en zorgen over de algehele ENERGIE van de klimaatwakers.
In contact staan met de andere rollen en alle deelnemers van de wake.
Initiatieven ondernemen om de groep enthousiast en gemotiveerd te houden.
Intitiatieven voor regeneratie.
Observer
supporters
Coen
Contactpersoon zijn voor alle ideeën voor en zorgen over het EVENWICHT binnen de klimaatwakers.
In contact staan met de andere rollen en alle deelnemers van de wake.
Initiatieven ondernemen om te bemiddelen daar waar misbegrip of miscommunicatie is ontstaan.
Intitiatieven voor reflectie.
Feeler
supporters
Contactpersoon zijn voor alle IDEEËN voor de klimaatwakers.
In contact staan met de andere rollen en alle deelnemers van de wake.
Initiatieven ondernemen om nieuwe initiatieven voor een commitment te zien en te horen.
Thinker
supporters
Contactpersoon zijn voor alle MOGELIJKHEDEN (en onmogelijkheden) voor de klimaatwakers.
In contact staan met de andere rollen en alle deelnemers van de wake.
Initiatieven ondernemen om nieuwe initiatieven realistisch te houden en haalbaar te maken.Zorgen voor het ontdekken van richting en inzet van een groep mensen,
verdelen over 4 rollen
.

Deze rollen kunnen door iedere deelnemer die zich betrokken voelt bij de klimaat wake, en die open en eerlijk wil communiceren, worden uitgevoerd.
De mensen in de rollen, zijn samen in staat te voelen wat er in de klimaatwake leeft. En kunnen inspelen op wat nodig is om de wake gaande te houden.

Het zijn geen sturende rollen, maar zorgende rollen:
De algemene richting van de wake ligt al ingebed in het commitment van de wake.

"DE WACHT HOUDEN VOOR EEN LEEFBARE PLANEET
Tijdens de gehele formatieperiode waken wij voor het klimaat.

Overdag bij het Catshuis en ’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland.

We vragen de formerende partijen om de hoop op een leefbare toekomst niet te laten uitdoven."


Ieder deelnemer van de wake kan deelcommitments zien en initiatieven bijdragen die hier bij passen. En die worden het sterkst gevoeld als ze naar eigen wil en vermogen zijn. Verder kan iedere deelnemer bestaande initiatieven
adopteren wanneer overtuiging gevoeld wordt om die te willen realiseren. Of supporten door ze te willen steunen, daar waar hulp gevraagd wordt.
3ways2share.earth platform
3Ways server bouwen
Ontwerp platform
en website
supporters
Lucas
Harry W
Een interface ontwerpen waarmee je overzicht kunt houden over alle commitment en initiatieven binnen een decentrale beweging. En waarmee het makkelijk wordt om een plek te vinden om bij te dragen en om je thuis te voelen.
Backend development
supporters
Harry W
Coen
Building a MVP (minimal viable product) for the backend.
This is a proof of concept to figure out if rebels want to use 3ways.
The programming language is rust and the backend will expose a restful API.
Frontend development
en hosting
supporters
Coen
Lucas
Nog te schrijven door Harry W?

Opensource software schrijven om het 3ways2share.earth netwerk te realiseren.
Deze software is bedoeld om een decentraal netwerk te kunnen bouwen van 3ways servers.
De servers hebben tot doel een dynamische structuur van commitments en initiatieven transparant beschikbaar te houden. Servers kunnen worden 'gepersonaliseerd' naar specifieke normen en waarden van de community die er op samen wil komen.

De server voor de klimaat wake is gebaseerd op:
- De
commitment van de Klimaat wakers,
- De
normen en waarden* van Extinction Rebellion
(* 'non violent direct action' valt hier niet onder en is een methode die xr gebruikt, maar die niet in de klimaatwake wordt gebruikt)
- De
normen en waarden van 3ways2share.earth
- En heeft srt rollen geïntegreerd om samen te kunnen werken volgens het self-regulating teams organisatie model
Wake overzicht bijhouden
Dit overzicht
bijwerken
supporters
Formulieren op volgorde van binnenkomst verwerken in de pagina
+
Formulieren aanpassen volgens nieuwe structuur
Inkomende formulieren
verwerken
supporters
Bij onduidlijkheden of overlappende initiatieven contact met de intitiatiefnemer zoeken voor overleg.
Dit past bij de feeler en thinker rol.

Een overzicht bijhouden van alles wat deelnemers willen bijdragen aan de wake.
Zodat iedereen kan zien wie wat doet en waar zij/hij bijdraagt en bij kan dragen.


Dit overzicht wil ik opbouwen volgens dezelfde structuur als die van het 3ways2share.earth platform:
Met
commitments die omschrijven wat men gerealiseerd wil zien, initiatieven die omschrijven wat bij kan dragen om die commitments te realiseren, adopters die een intiatief willen waar maken, en met supporters die daar bij willen helpen.

hulp is welkom!

Dit platform is bedoeld
om iedereen

die de aarde wil delen in eerlijkheid en vrede
en in balans met de natuur en onze planeet,

in staat te stellen
om samen te werken
zonder machtstructuur of oordeel.

Het is gebaseerd op drie manieren om samen te leven:

- Samen leven door gedeelde overtuiging

- Samen leven door non violent en oordeelvrij te willen zijn

en

- Samen leven door begrip van recht op autonomie
én de wil om eerlijk te delen wat van niemand is.