3D Conversie

3D beelden zijn op meerdere manieren te maken. De essentie is dat er een afbeelding is voor het linker oog en een afbeelding voor het rechter oog. Deze afbeeldingen lijken op elkaar, maar de objecten in de afbeeldingen – feitelijk iedere pixel – hebben in de twee afbeeldingen een verschillende positie. Onze hersenen kunnen deze informatie omzetten in een driedimensionaal beeld. Bij 3D conversie, wordt van een tweedimensionale afbeelding een tweede afbeelding gemaakt waarin de diepte informatie wordt verwerkt.

Hoe werkt het?

Om een beeld om te kunnen zetten van 2D naar 3D is het noodzakelijk te bepalen waar alle objecten in de afbeelding zich in de 3D ruimte bevinden, en deze informatie dan toe te voegen aan het beeld. De diepte informatie kan op verschillende manieren worden toegevoegd. Bijvoorbeeld door een afbeelding te mappen op objecten in een 3D software pakket. Of door een diepte kaart te maken. Of door pixels in een afbeelding te verplaatsen. Daar waar gaten ontstaan in de afbeelding wordt er beeld toegevoegd. Pixel heeft door de jaren heen meerdere conversie technieken ontwikkeld en kan hiermee conversies op verschillende detailleringsniveaus maken: variƫrend van eenvoudig tot zeer complex.

Toepassingen

3D conversies worden vooral gebruikt om beeldmateriaal dat niet in 3D opgenomen kan worden om te zetten. Voorbeelden zijn tekeningen of andere vormen van 2D illustraties en kunst, Daarnaast in situatie waarin het beeld al is opgenomen in het verleden en niet meer reproduceerbaar of te kostbaar om te reproduceren.
Een conversie kan er net zo goed en gedetailleerd uit zien als een echte 3D opname. In sommige gevallen zelfs beter. Met name in scene’s waarbij de diepte ongelijkmatig verdeeld is. Daar kan met een conversie wat gesmokkeld worden met de diepte en zo een mooier beeld gemaakt worden.
Niet alle beelden zijn even makkelijk om te converteren. Beelden met heel veel kleine details (bijvoorbeeld een bos) en beelden met meerdere transparante lagen of spiegelingen over elkaar, zijn moeilijker om om te zetten naar 3D, Maar door de tijd heen hebben we wel wat bijzondere conversies onder handen gehad.